به مناسبت زادروز محمدرضا شجریان و به صورت هم‌زمان در دو گالری