گفت‌وگو با گروه «لیرا»؛ زوجی که دومین آلبومشان را در سبکی متفاوت منتشر کرده‌اند
بعد از آلبوم «تهران مریخ» و در دومین تجربه‌ی گروه «لیرا»