Musicema Awards جشن سالانه موسیقی ما
بعد از گذشت هفت ماه از انتشار دومین آلبومش به بازار آمد