با حضور هنرمندان سرشناس در فرهنگسرای نیاوران برگزار شد
پنجم بهمن در فرهنگسرای نیاوران رونمایی می‌شود