کنسرت آنلاین نوروزخانه تیوانوا موسیقی ما سینا سرلک موسیقی پاپ
 
کاشکی - محمد معتمدی و میدیا فرج نژاد
20 دی در قالب کنسرت «تریوی میلاد درخشانی» برگزار می‌شود