Manou Sarmast مانو سرمست اسحاق انور
با حضور هنرمدانی چون کیهان کلهر، بهداد بابایی، سوسن اصلانی و جمعی از مدیران هنری
برای آشنایی بیشتر علاقه‌مندان با ساخته‌های قدما صورت گرفت
دومین نمایشگاه سازِ خانه‌ی موسیقی از روز گذشته افتتاح شد
در نشست رسانه‌ای دومین نمایشگاه ساز خانه‌ی موسیقی عنوان شد
از 21 تا 25 بهمن و با عنوان «سازخانه»
به درخواست سازندگان ساز
با موضوع «نمایشگاه ساز خانه موسیقی»