تور کنسرت‌های خواننده «فکر تو» در سه کشور قاره سبز برگزار می‌شود
با قطعات اجرا شده در کنسرت این هنرمند در اسلو
مهرماه امسال با همراهی نگار خارکن، آساره شکارچی و هوشمند عبادی