کنسرت آنلاین نوروزخانه تیوانوا موسیقی ما تیوا رضا یزدانی
 
کاشکی - محمد معتمدی و میدیا فرج نژاد
پس از همکاری با «سجاد افشاریان» در عرصه تئاتر
در گفت‌و‌گو با سایت موسیقی ما مطرح شد:
با وجود وعده های تهیه کننده؛
با اجرا کورش تهامی، امیرکهکشان، شاهین امیر و مسعود شاهی
نیکان وارد مرحله جدید‌تر از همکاری‌های خود شد
نیکان در گفت‌و‌گو با موسیقی ما خبر داد: