داماهی پاییز سرد و غمگین را در تالار وحدت بدرقه می‌کند
با اجرای ترانه‌هایی از ابراهیم منصفی