توسط انتشارات ماهور و با خوانندگی منتخب‌الذاکرین و قلی‌خان ققفازی
با پژوهش و بازسازی و اجرای «زمان خیری» و تمبک «محمدرضا شرایلی»
با نویسندگی محمدرضا شرایلی و شهاب منا «رضا محجوبی افسونگر نغمه پرداز» منتشر شد
توسط انتشارات ماهور و به همت محمدرضا شرایلی