اکبر آزاد | موسیقی ما
 
ماجرای ساخته شدن شعر سريال «ولایت عشق» از زبان شاعرش