در بخش جنبی جشنواره پارسی‌زبانان اروپا ارائه می‌شود
همراه با دو کنسرتی از افغانستان و کنسرت سیمرغ همایون شجریان