گفت‌وگو با تهیه کننده برنامه «چند شب تار» و «چند شب کمانچه»