آيا موسيقي سنتي ايران، موسيقي غمگيني است؟
گفت‌وگوی تفصیلی «موسیقی ما» با نوازنده برجسته و مدرس قدیمی سنتور و عضو گروه «کامکارها»