20 مرداد در فرهنگسرای نیاوران
به بهانه كنسرت گروه «كلون» در عمارت روبرو - اول اردى‌بهشت ١٣٩٦
رونمایی از یک گروه تازه نفس در امارت «رو به رو»