هنرمند سرشناس کشور آذربایجان در آستانه کنسرت گروه آلتون در تالار وحدت از حضور در ایران سخن گفت
اجرای برنامه بزرگان موسیقی جمهوری آذربایجان در ایران