رهبر سابق ارکستر ملی از تجربه همکاری با همایون شجریان و سهراب پورناظری می‌گوید
با آواز همایون شجریان و آهنگسازی سهراب پورناظری
با آواز «همایون شجریان» و آهنگسازی «سهراب پورناظری»