در حاشیه اجرای برنامه هشتاد سال اصالت؛ جشن تولد استاد نادر گلچین