رضا دادویی در گفت‌وگو با موسیقی ما بیان کرد:
پس از استعفای مدیر تالار حافظ؛