علیرضا قاضی
با آهنگسازی «ناصر چشم آذر» و «محمد میرزمانی»؛
در تماشاخانه سایت «موسیقی ما» ببینید و دانلود کنید؛