گفت و گو با پری زنگنه خواننده موسیقی سبک اپرا
پس از دو سال سکوت و در روزهای هجدهم و نوزدهم مرداد ماه
دومین نشست گروه‌های حاضر در جشنواره برگزار شد