خواننده آلبوم «اولین نگاه» به «موسیقی ما» گفت
سعید علیپوریان
با همکاری «بهنام شهرکی» و نوازندگان مطرح