با آهنگسازی و تنظیم سعید فرجپوری؛
با آهنگسازی و تنظیم سعید فرجپوری و خوانندگی طاهره فلاحتی؛