اجرای قطعات معروف راک جهان در برج آزادی
به بهانه دو شب اجرای یک گروه راک در برج آزادی
استقبال از بلیت‌فروشی کنسرت یک گروهِ تازه