مرتضی حیدری آل کثیر
ترانه سرا
Morteza Heydari Al Kasir
آثار این هنرمند 
[ بهرام پاییز ], [ حیان ], [ علیرضا هاشمی فر ]