سمانه مصدق
ترانه سرا
Samaneh Mosaddegh
آثار این هنرمند 
[ محمدرضا عیوضی ]