مجید رضوی
خواننده
Majid Razavi
ویدیو‌ها 
[ علی درخشان ]