امیرحسین امیری
آهنگساز، نوازنده
Amirhossein Amiri
آثار این هنرمند 
[ امیرمسعود عزیزی ]
[ گروه مغاک ]