افشین اوجان
خواننده
تک قطعه‌ها 
[ افشین اوجان ], [ حسام خانجانی ], [ محمد جدیدی ]