ارشد تهماسبی
آهنگساز، نوازنده
Arshad Tahmasbi
ویدیو‌ها 
[ سایت موسیقی ما ], [ ارشد تهماسبی ]