صادق تسبیحی
Sadegh Tasbihi
آثار این هنرمند 
[ امید نعمتی ]
[ امید نعمتی ]
[ امید نعمتی ]