سید جواد پرئی
آثار این هنرمند 
[ حسین حقیقی ]
ویدیو‌ها 
[ صابر خراسانی ], [ احمد واعظی ]