مرجان تراب
ترانه‌سرا
Marjan Torab
Lyricist
آثار این هنرمند 
[ دامون نوردین ]
[ دامون نوردین ], [ حجت اشرف زاده ]
[ حسن جوهرچی ], [ دامون نوردین ]
[ دامون نوردین ]
[ دامون نوردین ]
[ دامون نوردین ]
[ دامون نوردین ]
[ دامون نوردین ]
[ دامون نوردین ]
[ دامون نوردین ]