امیر حسینی
تنظیم‌کننده
Amir Hoseini
Arranger
تک قطعه‌ها 
[ امیر حسینی ]
[ امیر حسینی ]
[ امیر حسینی ]
[ امیر حسینی ]
[ امیر حسینی ]
[ امیر حسینی ]
[ امیر حسینی ]
[ امیر حسینی ]
سایر آثار این هنرمند 
[ امیر حسینی ]
[ امیر حسینی ]
[ امیر حسینی ]
[ امیر حسینی ]
[ امیر حسینی ]
[ امیر حسینی ]
[ امیر حسینی ]
[ محسن اهرابی ]
[ محسن اهرابی ]
[ سعید اصلانی ]
آلبوم‌ها
خواننده:
امیر حسینی
سال انتشار
1395