ابراهیم محسن چاوشی
4.243935

امتیاز : 84.9/100
تعداد رأی: 2103
( امتیاز : 84.9/100 - 2103 رأی)
(2103 رأی)

ایران من همایون شجریان
4.10067

امتیاز : 82.0/100
تعداد رأی: 745
( امتیاز : 82.0/100 - 745 رأی)
(745 رأی)

شهر دیوونه احسان خواجه‌امیری
3.99435

امتیاز : 79.9/100
تعداد رأی: 354
( امتیاز : 79.9/100 - 354 رأی)
(354 رأی)

کجا باید برم روزبه بمانی
3.622245

امتیاز : 72.4/100
تعداد رأی: 908
( امتیاز : 72.4/100 - 908 رأی)
(908 رأی)

شال کاوه آفاق
3.49833

امتیاز : 70.0/100
تعداد رأی: 299
( امتیاز : 70.0/100 - 299 رأی)
(299 رأی)

نه و هرگز علی محمدی
3.030075

امتیاز : 60.6/100
تعداد رأی: 133
( امتیاز : 60.6/100 - 133 رأی)
(133 رأی)

والسی برای جانان
2.882355

امتیاز : 57.6/100
تعداد رأی: 119
( امتیاز : 57.6/100 - 119 رأی)
(119 رأی)

باران، بزن به روی شیشه‌ها محمدرضا قربانی
2.876545

امتیاز : 57.5/100
تعداد رأی: 81
( امتیاز : 57.5/100 - 81 رأی)
(81 رأی)

بهار
2.725275

امتیاز : 54.5/100
تعداد رأی: 182
( امتیاز : 54.5/100 - 182 رأی)
(182 رأی)