ابراهیم محسن چاوشی
4.167995

امتیاز : 83.4/100
تعداد رأی: 2506
( امتیاز : 83.4/100 - 2506 رأی)
(2506 رأی)

ایران من همایون شجریان
4.00292

امتیاز : 80.1/100
تعداد رأی: 1028
( امتیاز : 80.1/100 - 1028 رأی)
(1028 رأی)

شهر دیوونه احسان خواجه‌امیری
3.67947

امتیاز : 73.6/100
تعداد رأی: 677
( امتیاز : 73.6/100 - 677 رأی)
(677 رأی)

کجا باید برم روزبه بمانی
3.54607

امتیاز : 70.9/100
تعداد رأی: 1183
( امتیاز : 70.9/100 - 1183 رأی)
(1183 رأی)

فصل تنهایی علا بهرامی
3.40196

امتیاز : 68.0/100
تعداد رأی: 102
( امتیاز : 68.0/100 - 102 رأی)
(102 رأی)

شال کاوه آفاق
3.28205

امتیاز : 65.6/100
تعداد رأی: 468
( امتیاز : 65.6/100 - 468 رأی)
(468 رأی)

ماه من فرهاد فنائیان
3.119405

امتیاز : 62.4/100
تعداد رأی: 67
( امتیاز : 62.4/100 - 67 رأی)
(67 رأی)

نه و هرگز علی محمدی
3.10476

امتیاز : 62.1/100
تعداد رأی: 315
( امتیاز : 62.1/100 - 315 رأی)
(315 رأی)

والسی برای جانان
2.96875

امتیاز : 59.4/100
تعداد رأی: 288
( امتیاز : 59.4/100 - 288 رأی)
(288 رأی)

باران، بزن به روی شیشه‌ها محمدرضا قربانی
2.962265

امتیاز : 59.2/100
تعداد رأی: 212
( امتیاز : 59.2/100 - 212 رأی)
(212 رأی)