زندگی کن رضا صادقی
4.229165

امتیاز : 84.6/100
تعداد رأی: 48
( امتیاز : 84.6/100 - 48 رأی)
(48 رأی)

ابراهیم محسن چاوشی
4.20609

امتیاز : 84.1/100
تعداد رأی: 2858
( امتیاز : 84.1/100 - 2858 رأی)
(2858 رأی)

ایران من همایون شجریان
4.061455

امتیاز : 81.2/100
تعداد رأی: 1139
( امتیاز : 81.2/100 - 1139 رأی)
(1139 رأی)

شهر دیوونه احسان خواجه‌امیری
3.686115

امتیاز : 73.7/100
تعداد رأی: 857
( امتیاز : 73.7/100 - 857 رأی)
(857 رأی)

کجا باید برم روزبه بمانی
3.59522

امتیاز : 71.9/100
تعداد رأی: 1339
( امتیاز : 71.9/100 - 1339 رأی)
(1339 رأی)

فصل تنهایی علا بهرامی
3.402985

امتیاز : 68.1/100
تعداد رأی: 201
( امتیاز : 68.1/100 - 201 رأی)
(201 رأی)

باران، بزن به روی شیشه‌ها محمدرضا قربانی
3.3522

امتیاز : 67.0/100
تعداد رأی: 318
( امتیاز : 67.0/100 - 318 رأی)
(318 رأی)

شال کاوه آفاق
3.273485

امتیاز : 65.5/100
تعداد رأی: 479
( امتیاز : 65.5/100 - 479 رأی)
(479 رأی)

دریا مسیح و آرش
3.145835

امتیاز : 62.9/100
تعداد رأی: 96
( امتیاز : 62.9/100 - 96 رأی)
(96 رأی)

نه و هرگز علی محمدی
3.06811

امتیاز : 61.4/100
تعداد رأی: 323
( امتیاز : 61.4/100 - 323 رأی)
(323 رأی)