ابراهیم محسن چاوشی
4.23999

امتیاز : 84.8/100
تعداد رأی: 3296
( امتیاز : 84.8/100 - 3296 رأی)
(3296 رأی)

ایران من همایون شجریان
4.06298

امتیاز : 81.3/100
تعداد رأی: 1175
( امتیاز : 81.3/100 - 1175 رأی)
(1175 رأی)

فصل تنهایی علا بهرامی
3.7763

امتیاز : 75.5/100
تعداد رأی: 751
( امتیاز : 75.5/100 - 751 رأی)
(751 رأی)

شهر دیوونه احسان خواجه‌امیری
3.702545

امتیاز : 74.1/100
تعداد رأی: 1217
( امتیاز : 74.1/100 - 1217 رأی)
(1217 رأی)

زندگی کن رضا صادقی
3.67262

امتیاز : 73.5/100
تعداد رأی: 336
( امتیاز : 73.5/100 - 336 رأی)
(336 رأی)

کجا باید برم روزبه بمانی
3.648375

امتیاز : 73.0/100
تعداد رأی: 1567
( امتیاز : 73.0/100 - 1567 رأی)
(1567 رأی)

باران، بزن به روی شیشه‌ها محمدرضا قربانی
3.6

امتیاز : 72.0/100
تعداد رأی: 395
( امتیاز : 72.0/100 - 395 رأی)
(395 رأی)

شال کاوه آفاق
3.277085

امتیاز : 65.5/100
تعداد رأی: 480
( امتیاز : 65.5/100 - 480 رأی)
(480 رأی)

دریا مسیح و آرش
3.22172

امتیاز : 64.4/100
تعداد رأی: 221
( امتیاز : 64.4/100 - 221 رأی)
(221 رأی)

عالیجناب حسین شریفی
3.203705

امتیاز : 64.1/100
تعداد رأی: 54
( امتیاز : 64.1/100 - 54 رأی)
(54 رأی)