فصل تنهایی علا بهرامی
4.267505

امتیاز : 85.4/100
تعداد رأی: 557
( امتیاز : 85.4/100 - 557 رأی)
(557 رأی)

ابراهیم محسن چاوشی
4.216645

امتیاز : 84.3/100
تعداد رأی: 2968
( امتیاز : 84.3/100 - 2968 رأی)
(2968 رأی)

ایران من همایون شجریان
4.060395

امتیاز : 81.2/100
تعداد رأی: 1159
( امتیاز : 81.2/100 - 1159 رأی)
(1159 رأی)

زندگی کن رضا صادقی
3.754715

امتیاز : 75.1/100
تعداد رأی: 106
( امتیاز : 75.1/100 - 106 رأی)
(106 رأی)

شهر دیوونه احسان خواجه‌امیری
3.66115

امتیاز : 73.2/100
تعداد رأی: 906
( امتیاز : 73.2/100 - 906 رأی)
(906 رأی)

کجا باید برم روزبه بمانی
3.609635

امتیاز : 72.2/100
تعداد رأی: 1391
( امتیاز : 72.2/100 - 1391 رأی)
(1391 رأی)

باران، بزن به روی شیشه‌ها محمدرضا قربانی
3.59335

امتیاز : 71.9/100
تعداد رأی: 391
( امتیاز : 71.9/100 - 391 رأی)
(391 رأی)

دریا مسیح و آرش
3.29091

امتیاز : 65.8/100
تعداد رأی: 110
( امتیاز : 65.8/100 - 110 رأی)
(110 رأی)

شال کاوه آفاق
3.277085

امتیاز : 65.5/100
تعداد رأی: 480
( امتیاز : 65.5/100 - 480 رأی)
(480 رأی)

نه و هرگز علی محمدی
3.06811

امتیاز : 61.4/100
تعداد رأی: 323
( امتیاز : 61.4/100 - 323 رأی)
(323 رأی)