زمان نورانی
خواننده
Zaman Noorani
Singer
تک قطعه‌ها 
[ زمان نورانی ]
[ زمان نورانی ]
[ زمان نورانی ]
سایر آثار این هنرمند 
[ زمان نورانی ]
[ زمان نورانی ]