سروش یعفوبی
خواننده
Soroush Yaghoobi
Singer
تک قطعه‌ها 
[ سروش یعقوبی ]
[ سروش یعقوبی ]
[ سروش یعقوبی ]
ویدیو‌ها 
[ سروش یعقوبی ]
[ سروش یعقوبی ]
[ سروش یعقوبی ]
آلبوم‌ها
خواننده:
سروش یعقوبی
سال انتشار
1395