شهراد امیدوار
تنظیم کننده
Shahrad Omidvar
Music Arranger
آثار این هنرمند 
[ امید همایی ]
[ امیر حکیمی ]
[ امید حجت ]
[ امید حجت ], [ رضا صادقی ]
ویدیو‌ها 
[ رضا صادقی ]
آلبوم‌ها
خواننده:
رضا صادقی
سال انتشار
1396
خواننده:
رضا صادقی
سال انتشار
1393