نویان بهادری
تنظیم کننده
Noian Bahadori
Music Arranger
تک قطعه‌ها 
[ نویان بهادری ]
سایر آثار این هنرمند 
[ گروه الوارثین ]
[ گروه آمین ]
[ نویان بهادری ]
[ علیرضا مختاری ]