مجین
تک قطعه‌ها 
[ مجین ]
[ نوید میرزایی ], [ مجین ]
سایر آثار این هنرمند 
[ مجین ]
[ مسیح و آرش ]
[ نوید میرزایی ], [ مجین ]