محمد مهدی علینژاد
آثار این هنرمند 
[ علی زند وکیلی ]