میترا مهری پور
ترانه سرا
Mitra Mehri Pour
Lyricist
آثار این هنرمند 
[ علی صالح نژاد ]
[ عرفان راهیمی ]