مهدی سفیدگر
آثار این هنرمند 
[ مقداد و رادین ]
[ حسین قاسمی‌فر ]