حامد رجبی و مسعود محمدی
آثار این هنرمند 
[ فرزاد فرزین ]
[ رحمان ]
[ فریدون آسرایی ]