گیتی گویش
Giti Gooyesh
آلبوم‌ها
خواننده:
علی بیگ
سال انتشار
1398