غزل مهدوی
آثار این هنرمند 
[ امین هدایتی ]
[ گروه دال ]
[ امین هدایتی ], [ داریوش آذر ]
[ گروه دال ], [ داریوش آذر ]
[ امین هدایتی ]
[ گروه دال ]
[ امین هدایتی ], [ میلاد درخشانی ]
[ گروه دال ]
[ امین هدایتی ]
[ گروه دال ]
[ گروه دال ]
[ گروه دال ]
آلبوم‌ها
خالق اثر:
گروه دال
خواننده:
سال انتشار
1396