فرزاد متولی
تنظیم کننده
Farzad Motevalli
Music Arranger
آثار این هنرمند 
[ علی زند وکیلی ]
[ سعید شهریاری ]