فرشید کاشانی
تک قطعه‌ها 
[ فرشید کاشانی ]
[ فرشید کاشانی ]
سایر آثار این هنرمند 
[ فرشید کاشانی ]
[ فرشید کاشانی ]
آلبوم‌ها
خواننده:
فرشید کاشانی
سال انتشار
1396