فرید فراز
تنظیم کننده
Farid Faraz
Arranger
آثار این هنرمند 
[ خشایار اعتمادی ]
[ داریوش شهریاری ]